Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog hatmızda bacak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öteki bölgelerine bakılırsa henüz muhtelitşıktır. Serinç ise ayak tabanığın hem yeterince canlı olan kısmıdır hem bile yere aktarma edilen kuvvetin vakit vakit %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, muhtıra ömür kalitesinde ağır bozukluğa reçete açabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen kalan bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bediiyat görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir bacak çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük mealı itibariyle bacak çıbanparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri bile karınermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor şiddet sağlayan bir kategori intrensek sandık ehil olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli ağırlık nâkil gestaltsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tebeddülat sırasında kök fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime ehil olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın pahal anlayışlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki esas nedenin ayakkabı alışkanlığı olduğunu destekleyen bir araştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve bacak ön kısmınün abduksiyonuna neden olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek nedenleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabilinden nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal hastalıklar, hatta çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden henüz seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Bazı araştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik intikalten çok hanımefendilerin erkeklere bakılırsa henüz aşkın sivri uçlu mikro, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı