Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog hatmızda bacak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öteki bölgelerine bakılırsa henüz muhtelitşıktır. Serinç ise ayak tabanığın hem yeterince canlı olan kısmıdır hem bile yere aktarma edilen kuvvetin vakit vakit %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, muhtıra ömür kalitesinde ağır bozukluğa reçete açabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen kalan bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bediiyat görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir bacak çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük mealı itibariyle bacak çıbanparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri bile karınermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor şiddet sağlayan bir kategori intrensek sandık ehil olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli ağırlık nâkil gestaltsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tebeddülat sırasında kök fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime ehil olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın pahal anlayışlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki esas nedenin ayakkabı alışkanlığı olduğunu destekleyen bir araştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve bacak ön kısmınün abduksiyonuna neden olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek nedenleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabilinden nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal hastalıklar, hatta çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden henüz seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Bazı araştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik intikalten çok hanımefendilerin erkeklere bakılırsa henüz aşkın sivri uçlu mikro, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Diz Protezi Ameliyatı

Kıkırdağın yıpranmış olan aksamı ve altındaki kemiğin bir kısmı da dâhil yetişmek üzere çıavratlarak, diz ekleminin normal ekseni katkısızlanıp çeşitli metallerin ekleme yerleştirilmesine diz protezi denir. Olağan diz eklem hareketlerini taklit buyurmak amacıyla binalır. Diz protezi, iki mühür parçayla ve aralarında yan yer dermanlendirilmiş plastik parçayla kaplanır. Diz Eklemi Diz eklemi, umumi aksiyonlevi bakımından göl ayağı bilekleri, kalça ve varlık ağırlığını haiz, kişioğlu vücudunun en makro ve en karmaşık eklemidir. Diz eklemi; uyluk kemiği (femur), kaval kemiği (tibia) ve patella adı maruz üç sayı kemikten oluşmakla bu arada bu kemiklerin birbirine icra vekili yüzeylerindeki ak pak beyaz binaya kıkırdak adı verilir. Uyluk ve kaval kemiklerindeki yüklükü haiz kıkırdak yüzeyleri, menisküs denilen ve esnek kıkırdaktan oluşan yapı ile korunur. Kıkırdak ve kemiklerin aldığı hasar, şiddetli balkılara münasebet mümkün. Bu şiddetli balkıların tedavisinde birgani yol kullanılmaktadır. Bunlar; fizik terapi, ilaç tedavisi ve doktorun münasip gördüğü egzersizlerdir. Diz, bu uygulanan tedavilere rağmen balkımaya, şaksiyonmeye ve eğrim durumda kalmaya devam ediyorsa diz protezi ameliyatı düşünülmeye serlanır. Diz Ekleminin Bozulma Sebepleri Nelerdir? Diz eklemindeki bozulmaların birgani sebebi vardır. Genetik faktörler bozulmaya münasebet olabileceği kabil çevresel faktörler de yüksek mümkün. Diz ekleminde bozulmaya yöntem heveslian sebepleri şöyle sıralayabiliriz: Genetik sebepler ile oluşan diz problemleri, Evetşa bağlı olarak yıpranma ve aşınma problemi, Obezite ve aşırı kilogram, Romatizmal emraz, Hileınan fiziksel hasarlar yahut sıklıkla tekrarlayan ufak travmalar, Bunların haricinde, aheste bir şekilde spor geçirmek da dizin erken yıpranmasına münasebet olur. Artroskopi Nedir? Dizi film ilgilendiren sorunların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan en pıtrak yol Artroskopidir. Eklem bâtınindeki dokularda rahatsızlık ve yaralanmalar, Artroskopi yöntemiyle eklem açılmadan görülerek vacip tedavileri binalır. Menisküs yırtıkları, kıkırdağın aldığı hasarlar, ön ve üst çapraz bağ yaralanmaları, sinovya (eklem zarı) emrazı Artroskopi ile terapi edilebilir. Diz Protezinin Çeşitleri Nelerdir? Protez 4 yapı taşı parçadan oluşmaktadır: Femoral kompenent: Uyluk kemiğine ait eklem yüzeyi hazırlanır ve buraya yerleştirilir. Tibial kompenent: Tibia adı maruz kaval kemiğine ilişkin eklem yüzeyi hazırlanır ve yerleştirilir. Patellar kompenent: Patella ekleminin yüzeyine yerleştirilir. İnsert: Bu çeşit, polietilen malzemeden binalıyor olup tibial ve femoral kompenent arasına yerleştirilen yapı taşı parotağ. Diz Protezi Ameliyatı Diz protezi ameliyatı, diz eklem kıkırdağının bozulması sonucu ileri derecede hasarlı dizlerde kaybedilen faaliyet kabiliyetinin gene kulaklıılabilmesi ve balkısız bir şekilde yevmi aktivitelere dönebilmek bâtınin yeğleme edilen bir terapi yöntemidir. Diz protezi ameliyatı, diz eklemindeki hasar sonucunda yeğleme edilen en son terapi yöntemi olarak görülmektedir. Uygulanmış olan ilaç ve fizik terapi kabil terapi yöntemlerinin sonuç vermemesi durumunda, diz protezi ameliyatı zorunlu hale gelmektedir. Diz protezi ameliyatı umumi olarak tutarlı yaşı geçen hastalara uygulanmaktadır. Bunun yanında genç hastalarda vacip görüldüğü durumlar da olmaktadır. Günümüzde protezin kullanım ömrü 30 yıla yaklaşmıştır. Bu durumda ilerleyici zamanlarda şayet protezde bir eskime görülürse, protez değaksiyontirme ameliyatı gerekebilir.

diz protezi ameliyatı